ТЕМА 2. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТАЮРИДИЧНИХ ОСІБ (3 год.)

1. Поняття, субєкти та обєкти права приватної власності.

2. Умови та особливості підстав виникнення права приватної

власності фізичних осіб.

3. Здійснення громадянами права приватної власності.

4. Загальна характеристика права приватної власності юридичних

осіб.

5. Право власності окремих видів юридичних осіб.

ЗАДАЧІ

№ 1. Член ЖБК Іванов повністю виплатив пайовий внесок за

квартиру станом на 1 червня 1997 року. У звязку з виїздом на постійне

проживання за кордон Іванов вирішив квартиру продати Петрову.

Коли Іванов звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної

суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було

відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до

статуту ЖБК квартира є власністю кооперативу і тільки йому належить

право розпорядження квартирою. Дайте правову оцінку ситуації.

Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

№ 2. На підставі рішення районної ради у всіх мисливців району

працівниками міліції була вилучена мисливська зброя і взята під

охорону. Під виглядом боротьби з розповсюдженням хвороб домашніх

тварин було прийнято рішення про знищення бродячих кішок та собак.

У деяких громадян з різних підстав були знищені собаки цінних порід.

Дайте правовий аналіз ситуації.

ЗАКОНОДАВСТВО

1. Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року (зі змінами

та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. – 30. –

126 Цивільне право України

Ст. 463.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (набуває чинності 1

січня 2004 року).

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий курєр.

– 2001. – 15 листопада.

4. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року.

5. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 року // Відомості

Верховної Ради України. – 1991. – 20. – Ст. 249.

6. Про приватизацію майна державних підприємств. Закон України від 19

червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 24.

Ст. 348.

7. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України від 19

червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 36.

Ст. 524.

8. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради

України від 17 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України.

– 1992. – 35. – Ст. 517.

9. Примірний статут ЖБК. Затверджений Постановою Ради Міністрів

УРСР від 30 квітня 1985 року // Жилищное законодательство. Сборник

нормативных актов. – К., 1990.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 квітня 1991 року

Про практику застосування судами законодавства, що регулює право

власності на житловий будинок” // Бюлетень законодавства і

юридичної практики України. – 1996. – 1.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 вересня 1975 року

Про практику застосування судами України статті 105 ЦК України” //

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – 1.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року

Про судову практику за позовом про захист права приватної

власності” // Право України. – 1996. – 4.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий). –

Х.: ООООдиссей”, 1999. – С. 178-196.

2. Гражданское право: определения, понятия, законодательство: Учебно-

практический справочник / Под. ред. Е.О. Харитонова. – Харьков: ООО

Одиссей”, 1998. – 384 с.

3. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К.: Вентурі,

1996.

4. Емельянов В. Гражданское право Украины. Практическое пособие для

Методичні матеріали та плани семінарських занять 127

юристов. – Днепропетровск: УкО ИМА пресс, 1994. – С. 65-84.

5. Ромовська З. Право власності громадян // Вісник ЛДУ. – Вип. 30. –

Львів, 1993.

6. Сокуренко В. Власністьоснова свободи. На шляху до правової

держави // Вісник ЛДУ. – Львів, 1992.

7. Фурса С., Фурса Є. Щодо охорони права спільної власності в

нотаріальному процесі // Право України. – 1999. – 3. – С. 80-84.

8. Цивільне Право України: Підручник: Книга перша / За ред. О.В. Дзери,

Н.С. Кузнєцової. – К.: Юінком Інтер, 1999. – С. 370-402, 478-518.

Авторы:  221 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  439 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Уважаемые пользователи!Если вы нашли нужную информацию и мы помогли вам,помогите и Вы,если не трудно Нам! Просто отправьте всего 1ГРН на банковский счет Приват Банка: 4627 0817 7794 8782.Заранее Благодарим Вас!